HEM
OM TANKMOBIL
PRODUKTER
KONTAKTA OSS
AKTUELLT
KVALITET

Kemifordon

Dessa fordon tillverkas med tankar i olika materialkvaliteter beroende på den transporterade varan. För ADR-transporter gäller oftast syrafast tankmaterial. För den typen av transporter är låga tjänstevikter och finish centralt.
Genom åren har Tankmobil successivt trimmat vikter och anammat senaste tekniken varför vi kan erbjuda några av marknadens lägsta tjänstevikter i kombination med hög finish.

För mindre aggressiva vätskor eller oklassade varor tillverkas tankar i särskilt specificerade aluminiumkvaliteter med höga beräkningsvärden. I likhet med övriga fordon optimeras materialtjocklekar och utrustningsdetaljer med låga tjänstevikter som resultat. För frätande syror erbjuder vi gummerade aluminiumtankar.

Tankmobil besitter stort tekniskt kunnande om vätsketransporter (ADR, RID, IMO etc) och har lång erfarenhet av en- och flerfacksfordon oavsett om det är bilbyggnationer, släpvagnar, trailers eller tankcontainers.
 Cookies